Tijdens het lezen van artikelen over “Het Nieuwe Werken” valt mij op dat ze allemaal vertellen dat het begrip achterhaald is. Daar ben ik het dus niet mee eens.

Freelancers en Y-generatie omarmen Het Nieuwe Werken

In gesprekken met andere ZZP-ers, freelancers en mensen van de Y-generatie valt mij op dat die niet beter weten dan tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Een hele nieuwe generatie die het concept  “Het Nieuwe Werken” omarmt en verder ontwikkelt. Het aantal ZZP-ers en freelancers blijft immers stijgen. Ik ben van mening dat het een onomkeerbare trend is die steeds vaker en verder wordt doorgevoerd binnen organisaties.

Dit komt ook doordat de vergrijzing toeslaat.  Organisaties moeten moeten stappen ondernemen om al die ZZP-ers, freelancers en mensen van de Y-generatie binnen te halen. Een hip ingericht gebouw is niet meer alleen een visitekaartje voor interne medewerkers maar juist voor nieuwe jonge medewerkers die zich daarbuiten bevinden. Jonge medewerkers die organisaties hard nodig hebben om te innoveren en bij te bijven bij de snelle veranderingen die plaatsvinden.

De vierde pijler “Services”

Bij de invoering van “Het Nieuwe Werken” wordt de focus gelegd op drie pijlers namelijk Bricks (gebouw, huisvesting), Bytes (ICT) en Behavior (medewerkers). De invloed van “Het Nieuwe Werken” op de facilitaire diensten is echter zo groot, dat je niet langer kunt spreken over 3 pijlers maar 4. Ik noem deze vierde pijler “Services” omdat het alle ondersteunende diensten omvat. Door ook deze pijler mee te nemen bij de invoering van “Het Nieuwe Werken” kan een organisatie er in slagen een integrale visie succesvol door te voeren. Ga maar na dat door de invoering van “Het Nieuwe Werken” bijvoorbeeld gebouwen 27/7 open zijn, werkplekken intensiever worden gebruikt en medewerkers thuiswerken. Dit vraagt een andere benadering hoe de ondersteunde diensten de medewerkers van een organisatie faciliteren. Niet alleen een integratie van ICT en HR zorgt voor een geslaagde implementatie, de ondersteunende diensten binnen een organisatie behoren hier zeker bij.

Onderzoek Twynstra Gudde

In 2012 heeft Twynstra Gudde een whitepaper gepubliceerd met FMN genaamd: “Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening” met als kernboodschap dat de facilitaire dienstverlening vraaggestuurd en gericht op maatwerk gaat worden. Toch geven de auteurs van dit onderzoek weer dat er op moment van schrijven weinig bekend was over de mate van invloed op de facilitaire diensten. Nu jaren later zijn er voorbeelden te benoemen hoe de ondersteunde diensten integraal in te richten. Wat dit betekent voor de diverse verschillende facilitaire diensten laat ik zien in mijn komende blogs.

Download de whitepaper van Twynstra Gudde zonder verplichtingen hier.