Projectmanager Onbemenste Toiletten bij NS Stations

door | feb 24, 2018

Projectmanager onbemenste toiletten bij NS Stations

NS Stations

OPDRACHT

Naast het overnemen en aansturen van het dagelijks beheer van deze portefeuille, heb ik een inventarisatie gemaakt van het dossier. Na de inventarisatie is het dossier contractueel en financieel op orde gebracht. Op basis van de bevindingen heb ik diverse verbeter voorstellen opgeleverd om de kwaliteit van het dossier te verbeteren. Dit heb ik gedaan aan de hand van analyses van beschikbare data (financieel en storingen) en door samen te werken met betrokken afdelingen.

CONTRACTUEEL EN FINANCIEEL BEHEER

Ik heb bijgedragen aan het realiseren van de afspraken rondom beheer toiletten voor de NOA 2018 en de Provincie Gelderland.

ADVIESNOTA

Ik een adviesnota opgesteld voor de directie van NS Stations waarbij de werkzaamheden die bij het dossier horen volledig in de NS organisatie zijn geborgd.

Overige gerealiseerde projecten